facebook youtube

Dla dzieci

Rozwój przez Taekwon-do

Taekwon­do to sztuka walki i samoobrony, która umożliwia ćwiczącemu rozwój na różnych płaszczyznach. Można ją ćwiczyć bez względu na wiek, płeć i stopień umiejętności fizycznych. Dolna granica wiekowa to 5 lat, górnej nie ma. Głównym kryterium jest chęć trenowania. 

Dla najmłodszych

Dla dzieci w wieku 5 - 7 lat program treningowy jest w formie gier i zabaw ruchowych oraz ćwiczeń ogólnorozwojowych z elementami taekwon­do. Na zajęciach wykorzystujemy energię dzieci, aby przez zabawę uczyć i rozwijać. Dzięki specjalnemu doborowi różnorodnych ćwiczeń rozwijamy w dzieciach m.in. koordynację, równowagę, koncentrację i pamięć oraz umiejętność pracy w zespole. Zajęcia uczą również dyscypliny i dobrego zachowania.

Istotnym elementem treningu jest rozwój cech psychicznych. Jak wskazują badania, u dzieci trenujących taekwon­do występuje zwiększone poczucie odpowiedzialności i własnej wartości. Dzieciom ćwiczącym łatwiej: radzić sobie ze zdenerwowaniem, nawiązywać przyjaźnie, okazywać szacunek dla innych, unikać zagrożeń czy pozytywnie podchodzić do stawianych im wyzwań. Wielu lekarzy zaleca treningi taekwon­do zarówno dla dzieci pobudzonych – jako formę pozytywnego wyzbycia się nadmiaru energii, jak również dla dzieci nieśmiałych, które poprzez treningi zyskują więcej pewności siebie. 

Dla dzieci w wieku 8 - 11 lat

Dzieci w tym wieku trenujące Taekwon-do rozwijają ogólną sprawność fizyczną oraz cechy takie jak: równowaga, koordynacja ruchowa, koncentracja, dyscyplina czy praca zespołowa. Dzieci trenując mile spędzają czas na zabawach ruchowych, grach sprawnościowych oraz nauce podstawowych technik samoobrony i Taekwon­do. Poprzez proponowane przez nas zajęcia dzieci wyrabiają w sobie nawyki prowadzące do zdrowego stylu życia. Uczą się także zasad Taekwon­do takich jak: uprzejmość, uczciwość, wytrwałość, samokontrola i odwaga. Intensywność treningów dostosowana jest zawsze do poziomu przygotowania fizycznego dzieci.

Młodzież i dorośli

Szkolenie młodzieży (12 lat+) i dorosłych to typowe zajęcia Taekwon­do. Ćwiczący poddani są intensywnym treningom, których celem jest uzyskanie ponadprzeciętnej sprawności fizycznej, poprawa kondycji oraz gibkości, uzyskanie przydatnych umiejętności z zakresu samoobrony. Ćwiczący uczą się również pokonywać swoje słabości i lęki np. poprzez uczestnictwo w rywalizacji sportowej.

Wraz z rozwojem fizycznym i psychicznym trenującego Taekwon­do, wzrasta poziom zaawansowania ćwiczeń oraz wyzwań, jakie są przed nim stawiane oraz następuje wzrost wiedzy na temat Taekwon­do oraz dojrzewanie mentalne i emocjonalne. Trenujący pokonuje kolejne etapy treningu Taekwon­do zdobywając coraz wyższe stopnie wtajemniczenia (pasy). Efektem kilkuletnich, ciężkich treningów jest wyszkolenie prowadzące do mistrzostwa (czarnego pasa)  czy też medalu z Mistrzostw Europy, Świata a nawet i trofeum Olimpijskiego. 

Zadbaj o zdrowie i przyszłość dziecka

Nasze zajęcia przyczyniają się do rozwoju psychofizycznego dzieci i młodzieży oraz zapewniają zdrowie fizyczne i dobre samopoczucie psychiczne. Ponadto mobilizują do wzmożonego wysiłku i ciągłego rozwoju. Zachęcają ćwiczących do racjonalnego stawiania sobie coraz to nowych celów życiowych (odciągając tym samym od nałogów i uzależnień) poprzez pokonywanie trudności codziennego treningu i zdobywanie kolejnych stopni szkoleniowych oraz oswajają z niepowodzeniami i porażkami. Treningi Taekwon-do zapobiegają agresji u dzieci i młodzieży poprzez naukę na zajęciach szacunku dla samego siebie i drugiego człowieka, zachęcanie do niesienia pomocy innym i budowanie atmosfery przyjaźni wśród trenujących. Dzięki temu wszystkiemu dziecko w przyszłości łatwiej przezwycięży problemy w życiu codziennym, w szkole, w pracy, w stresującej lub niebezpiecznej sytuacji.

Zapraszamy na treningi